ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อีสาน) » อุบลราชธานี » โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-19 เมษายน 2562

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 5-19 เมษายน 2562

5 เมษายน 2019
557   0

รายละเอียด ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

  1. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
  2. นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
  3. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา
  4. พนักงานธุรการ 3 อัตรา
  5. ผู้ช่วยทันตแพทย์ 1 อัตรา
  6. พนักงานบริการ 2 อัตรา
  7. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ 1 อัตรา
  8. คนสวน 1 อัตรา

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 5-19 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ