ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อีสาน) » ศรีสะเกษ » สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 9-22 เมษายน 2562

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 9-22 เมษายน 2562

22 เมษายน 2019
1079   0

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งแต่วันที่ 9-22 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ