ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ(อีสาน) » ร้อยเอ็ด » โรงพยาบาลปทุมรัตต์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 3 อัตรา

โรงพยาบาลปทุมรัตต์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน 3 อัตรา

23 เมษายน 2019
1440   0

โรงพยาบาลปทุมรัตต์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไปโรงพยาบาลปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ตั้งแต่วันที่ 3 – 30 เมษายน 2562 วันและเวลาราชการ
รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้ายนี้