ทั่วประเทศ » โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-10 พฤษภาคม 2562

โรงพยาบาลขอนแก่น เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-10 พฤษภาคม 2562

29 เมษายน 2019
1621   0

รายละเอียด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  1. เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
  2. วิศวกรโยธา 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
  3. นักทรัพยากรบุคคล 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)
  4. นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
  5. นักเวชศาสต์การสื่อความหมาย 1 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
  6. นักรังสีการแพทย์ 2 อัตรา เงินเดือน 19,500 บาท
  7. นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (ป.ตรีทุกสาขา)

สถานที่รับสมัคร: ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารสมเด็จพระเทพฯ โรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 2-10 พฤษภาคม 2562 ในวันและเวลาราชการ